معرفی رشته نینجوتسو

 

ینجوتسو هنرهای رزمی نین جوتسو (نینجا) نین جوتسو در لغت به معنای هنر پنهانی است كه شیوه ای به وجود آمده برای دفاع از خویشتن و رسیدن به مهارتهای ویژه رزمی برای غلبه بر دشمن .در مورد تاریخچه این سبك رزمی باید گفت: در قرن ششم میلادی مذهب بودیسم وارد كشورژاپن شد وموجب بوجود آمدن چالش بین دو مذهب بودیسم و«شینوئیسم» شد كه مذهب ملی آن دوران بود طرفداران مذهب بودیسم به روایتی همان پیشینیان نینجا بودند آنها دراوایل قرن هفتم برای فرار از شكنجه مذهبیون به جنگلها و كوهها سوزوكا رفتند و با مابوشی نام گرفتند مبدأنینجاها دو سرزمین كوگا و ایگا بوده با معروفترین خانواده های نینجا «هاتوری،فوجی بایاشی موموچی» است ؛ دوره كاماكورا یك دوره طلایی برای آنها بوده همچنین یكی از دشمنان قسم خورده نینجاها «ادانابوناگا» بوده است متولیانی كه برای ترویج این رشته تلاش كرده اند :

 

«ماتامیتونودا،تاكاماتسو،ماساكی هاتسومی ،اتیسون هیرز،شوتوتانه مورا،برایان مك كارتی و...است نین جوتسوقدمت 800 ساله ریشه درتاریخ دارد . هرگز نمی تواند تنها با جابجایی تکیه از نام آن هنرهای رزمی نین جوتسو را برای تنها فروختن به مردم معرفی کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از کتاب نین جوتسو هنرنامرئی شدن و نین جوتسو در ایران تالیف کانچو فرجی استفاده کنید.

 

 

تاریخچه نینجوتسوی جهان:

 

ninjaتقریبا در قرن ششم میلادی (بودیسم) وارد ژاپن شد و منجر به درگیری بین كسانیكه می خواستند بودیسم را بصورت یك مذهب رسمی درآورند و كسانیكه از (شینتوایسم) بعنوان مذهب ملی طرفداری می كردند شد. بر طبق شواهد موجود پیشینیان نینجاهای ژاپنی از طرفداران بودیسم بودند و به همین دلیل یاغی نام گرفتند، آنها در اوایل قرن هفتم برای فرار از شكنجه مذهبیون و كشته شدن توسط نیروهای سلطنتی به كوهستانهای نزدیك كیوتو رفتند و بعدها (یامابوشی یا زاهدان كوهستان) نام گرفتند آنها فلسفه عارفانه خود را بر پایه واقع بینی عملی پایه گذاری كردند و برای حمایت از خود دانش و تمرین هنرهای رزمی و استراتژی نظامی را با ترس روانی و قدرتهای اسرارآمیز تركیب كردند تا بتوانند با نیروهای نظامی كم خود در دل دشمنان ترس ایجاد كنند.نینجوتسو ریشه در اثر کلاسیک نظامی چینی یعنی «سان تزو» دارد که توسط سان وو استراتژیست معروف سده پنجم پیش از میلاد به رشته تحریر درآمده‌است. این اثر در قرن ششم میلادی وارد ژاپن شد و به طور دقیق توسط دربار سلطنتی و خانواده‌های متخاصم مورد بررسی قرار گرفت.

 

بودیسم نیز تقریباً در همان زمان وارد ژاپن شد، پیشینیان نینجاها به دلیل گرایش به بودیسم، یاغی نامیده می‌شدند. درآن هنگام درگیری‌های شدیدی میان هواداران بودیسم و پیروان مذهب ملی ژاپنیها یعنی آئین شینتو جریان داشت و این گروه‌های یاغی که بعدها به یامابوشی معروف شدند، برای حمایت از خود تمرین هنرهای رزمی و استراتژی‌های نظامی را با ترس روانی و قدرت‌های اسرار آمیز ترکیب کردند.

 

پس از آن نینجاها در گروه‌های کوچک با در پیش گرفتن روشهای کاملاً سری جنگی تا قرن نوزدهم خود را به عنوان نیرویی بسیار با نفوذ در کشور ژاپن مطرح کردند.

 

بزرگ‌ترین تجمع نینجاها در سوم نوامبر ۱۵۸۱ میلادی اتفاق افتاد. در آن روز اُدا نوبونگا قدرتمندترین رهبر نینجا ارتشی ۴۰ هزار نفره را در برابر حدود ۴ هزار نینجا که کنترل ایالت ایگا ( در حال حاضر مه یی) را در اختیار داشتند، رهبری کرد. نبردی که تنها تعداد انگشت شماری از نینجاهای ایگا از آن جان سالم به در بردند.

 

از آن به بعد نینجاها توانستند با سازمان منسجمی که ایجاد کرده بودند، قدرت پلیسی مطلق را در ادو (توکیو امروزی) و دیگر شهرهای ژاپن در دست داشته باشند.

 

یكی از رهبران یامابوشی ها تلاش كرد كه بین پیروان بودیسم و طرفداران شینتوایسم صلح ایجاد نماید كه نتیجه آن سرازیر شدن جنگجویان دولتی برای سركوبی یاموبوشی ها شد. البته این عمل نیروهای دولتی باعث شد تا یامابوشی ها یا نینجاها به تكمیل فنون رزمی و جنگی خود كه بوسیله آن در برابر دشمنان مقاومت می كردند بپردازند. در سال 1192 با شروع دوران فئودال ژاپن تعدادی از طوایف فامیلی نینجاها منشعب شدند و به چریكهای حرفه ای و نیروهای سری تبدیل شدند كه به استخدام اربابان ایـالات مختلف (دایمیوها) در می آمدند. در بین سالهای 1192 و 1333 بعد از میلاد تعداد مكتبهای نینجا به 25 مكتب با تكنیك های خاص خود رسید. در اكثر این سالها دو ایالت (كوگا و ایگا) در ژاپن توسط نینجاها اداره می شد.

 

نینجاخانواده های (هاتوری، موموچی، و فوجی بایاشی) از معروف ترین خانواده های نینجا بودند. از تحقیقات بدست آمده عقیده بر این است كه هنر رزمی نینجوتسو ریشه در قلب تاریخ كهن چین و ژاپن دارد، عقاید و نظرات فراوانی از شروع و گسترده شدن این هنر رزمی درجهان وجود دارد. هنر رزمی نینجوتسو با قدمت 800 ساله ریشه در تاریخ دارد و در حقیقت هنری است كه مسئولیت پذیری را می طلبد. یك هنرجوی نینجوتسو برای پیروز شدن نیازمند اصول اولیه است كه از جمله برخورداری از روحی قوی، قلبی آزاد، هوشی سرشار، روحیه مبارزه طلبی و شرایط روحی عالی و تمركز حواس میباشد . نینجاها یك سیستم و نظم خاص و دقیقی داشتند كه توسط یك رهبر كه به آن (جونین) می گفتند اداره می شد و به كسانی كه به نینجاها ماموریت می دادند (چونین) می گفتند. به طبقات پائین تر كه ماموریت انجام می دادند (جینین) می گفتند . جینین ها در واقع هیچگاه دستورات را بطور مستقیم از جونین دریافت نمی كردند بلكه چونین ها بعنوان واسطه بین جونین و جینین ها عمل می كردند و دستورات و پیامهای جونین را به جینین ها می رساندند.

 

نینجوتسوجینین ها برای انجام ماموریت با طرز استفاده اغلب سلاحهای زمان خود آشنائی كامل داشتند و روانشناسی جامعه را بخوبی می دانستند و با همدیگر از طریق رمز ارتباط داشتند. اگر احیانا یك نینجا به دام می افتاد و اسیر می شد (كه بسیار كم رخ می داد) مردم او را زجر فراوان می دادند تا بتوانند اسرار آنها را بدست آورند. بعضی از خانواده های نینجا به دلیل جنگ داخلی (دایموها) به قدرت و نفوذ رسیدند و اغلب در مناطق ایگا و كوگا در شرق دریاچه بیواء اقامت گزیدند (ادا نبون اگا) كه می خواست تمامی نیروهای نظامی ژاپن را متحد نماید در سال 1581 ارتشی متشكل از 46 هزار نفر را به جنگ نینجاها كه 4 هزار نفر بودند، فرستاد.

 

در این نبرد نابرابر اغلب نینجاها كشته و یا اسیر شدند و آن تعداد كه توانستند، به كوه ها فرار كرده و با مردم كوهستان به تكمیل فنون مخصوص خود و هر چه كاربردی تر كردن آن پرداختند و هنرهای رزم خود را از پدر به پسر منتقل كردند.

 

 

سوک ماساکی هاتسومی:

 

متخصص استخوان و سی وچهارمین استاد بزرگ از خاندان تاگاكور نینجا است او رهبری 9 بوجین كان دوجو را در ژاپن به عهده دارد از جمله «مدرسه9 خدای شیطان ،خدای جنگجو،تالار روح مرد جنگی »نام برد ؛لقب اوسوك و جنگجوی بزرگ است كه توسط تاكاماتسو به او داده شده؛دكتر هاتسومی می‌گوید:«در مقایسه جودووكاراته،نین جوتسو عقاید تعصب انگیزی ندارد نین جوتسوهنر كامل و آزاد است كه مسئولیت پذیری را می طلبد .یك هنر جوی نین جوتسو برای پیروز شدن ،نیازمند روحی قوی و قلبی آزاد است ؛استاد تاكاماتسوشیثو نیز می‌گوید :«زندگی تغییر است »و ما در نین جوتسو،تحول را یك اصل می دانیم تحولی كه هنر را به كمال می رساند .

 

ninjaسوك هاتسومی هر ساله برای پیشرفت و كاربد بیشتر هنر نین جوتسو مراسمها متعددی رابرنامه ریزی می كنند از جمله مراسمهای شی دوشی كای كه اكثریت شركت كنندگان آن خارجیان می باشند. این مطلب از کتاب خود استاد هاتسومی توسط کانچو فرجی ترجمه شده است که بصورت مختصر در این قسمت آ»ده است به منظور استفاده كسانی كه دانش نینجوتسو هستند و بر اساس تجربیات شخصی خودم به عنوان سی و چهارمین استاد هنر (رزمی) توگاكیور - ریو نینجا (Togakure ryuninja)،‌به رشته تحریر درآورده ام.

 

من این عنوان سوك (Soke) یا رئیس خانواده را از (توشیت سوگو تا كاما تسو (Toshisugu Takamatsu) سی و سومین استاد این رشته به ارث برده ام. معلم من نوه (شین ریوكن ماسامی تسوتو (Shin ryuken Masami tsutodo) سی و دومین سوك (توگاكیور ریو) بود. ما پشتوانه ای از 8 قرن تاریخ و سنت را دارا می باشیم كه به موسس این سیستم دامی سوكی نی‌شینا (Daisuke Nishina) از اهالی دهكده (توگاكیور) باز میگردد. پس از شكست از سپاهیان هایك (Heike) ، دای سوگ از زادگاهش در ناگانو متواری شد و در منطقه دور افتاده ایگا (Iga0 سكونت گزید. در آنجا او نام دای سوك توگاكیو را برگزید و بعدها اعتبار تاسیس سیستم (توگاكیور ریو) ی نینجوتسو، به او اختصاص یافت. شجره اساتید این سبك به شرح ذیل می باشد:

 

1- دایسو كه توگاكوره 2- شیما كوسانتا میناموتونو كانسادا 3- گورو توگاكوره 4- كوسانتا توگاكوره 5- كیسانتا كوگا 6- توموهارو كانكو 7- ریوههو توگاكور 8- گاكون توگاكوره 9- كوسكی كیدو 10- تنریو ایگا 11- ریهی یوئنو (Ueno) 12- سنری یوئنو 13- مانجیرو یوئنو 14- سابورو ایزوكا 15- گورو ساوادا 16- ایپی اوزارو 17- هاچیرو كیماتا 18- هیزائمون كاتائوكا 19- یوگنتا موری 20- گوبی تودا 21- سیئون كوبه 22- كوبی موموچی 23- تنزن تباری 24- سیریو نوبوتسونا تودا 25- فودو نوبوچیكا تودا 26- كانگورو نوبویاسوتودا 27- ایسابو رونوبوماسا تودا 28- شینبی ماساچیكا تودا 29- شینگورو ماسایوشی تودا 30- دایگورو چیكاهیده تودا 31- دایسابورو چیكاشیگه تودا 32- شینریوكن ماسامیتسو تودا 33- توشیتسو گو تاكاماتسو 34- ماساكی هاتسومی

 

در حالیكه برخی اعتقاد دارند كه اسرار نینجوتسو بتدریج و با رشد توكوگاوا شوگارنیت (Tokugava shogunate) در طول قرن هفدهم از میان رفته است و یا در زیر آوارهای جنگ جهانی دوم مدفون گردیده، استاد من می دانست كه حقایق و رموز هنر شنوبی همواره زنده خواهند ماند. ارزش و اهمیت خرد و حكمت معلم من و معلمین و اساتید آنها را می توان در تلاش و كوشش (توشیت سوگو تاكاماتسو) Toshitsugu Atakamatsu-s فقید در ارائه عصاره و ماهیت واقعی نینجوتسو، مشاهده نمود.

 

جوهره اصلی كلیه هنرهای رزمی و استراتژی های نظامی در واقع حفاظت از خود و پیشگیری از خطر می باشد. نینجوتسو چكیده ای است از كلیه ایده ها و مفاهیم عینی حفاظت از خود كه از طریق تمرینات رزمی میسر میگردد.

منبع:razmavar.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

 

 

 

مرادي:استقلال به فکر کسب 3 امتياز از صبا نباشد

 

قائم مقام باشگاه صباي قم گفت: استقلال به فکر گرفتن 3 امتياز از صباي قم نباشد و به گرفتن 3 امتياز بازي دربي فکر کند.

عباس مرادی در آستانه بازی تیم فوتبال صبای قم مقابل استقلال تهران از هفته دهم بازی‌های لیگ برتردر قم با بیان این مطلب گفت: تیم صبا در حال حاضر شرایط خوبی دارد و قطعا در این بازی یقه استقلال را می‌گیرد و استقلال بهتر است به فکر کسب 3 امتیاز بازی با پرسپولیس باشد.

وی شرایط تیم صبای قم را خوب عنوان کرد و اظهار داشت: در این بازی ما سهراب بختیاری زاده، سعید خانی و میر شفیعیان را به دلیل مصدومیت به همراه نداریم ولی تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و برای رسیدن به رده بالای جدول باید استقلال را شکست دهیم.

مرادی ادامه داد: تیم ما می‌تواند مقابل استقلال به پیروزی دست پیدا کند و با حضور پررنگ تماشاگران قمی اقتدار خود را به نمایش خواهیم گذاشت.

سهراب بختیاری زاده 4 ماه از میادین ورزشی دور شد

مرادی در ادامه از دور شدن کاپیتان تیم صبا به دلیل مصدومیت از میادین ورزشی خبر داد و گفت: سهراب بختیاری زاده در بازی تدارکاتی که مقابل فجر سپاه انجام دادیم از ناحیه رباط به شدت آسیب دیده و به گفته پزشک تیم تا 4 ماه از میادین ورزشی دور خواهد بود.

لازم به ذکر است که تیم صبای قم در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، امروز یکشنبه ساعت 16 در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف استقلال تهران می‌رود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |


روزنامه

تيتر روزنامه هاي امروز چهارشنبه 07 مهر 1389

تيتر روزنامه

در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور؛ رهبر انقلاب: سفر رئیس جمهور پرمغز و پرکار بود

حراج روزانه سکه در بانک کارگشایی

سود سهام عدالت کارکنان دولت به زودی پرداخت می شود

تيتر روزنامه

مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور: جوانان کشور مهمترین هدف دشمن هستند

افزایش نرخ ارز در چهار راه استانبول!

نخستین محموله بنزین ایران صادر شد

تيترروزنامه ها

رهبر معظم انقلاب: جوانان اصلی ترین هدف دشمن هستند

ضرب الاجل 3 ماهه برای بهبود وضعیت اورژانس های بیمارستانی

قایق های پرنده تحویل سپاه شد

واکنش رسمی ایران به اقدام غیر قانونی روسیه

تيترروزنامه ها

رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور: عده ای می خواهند توطئه دشمن را نادیده بگیرند

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی: واریز یارانه های نقدی حداکثر تا 23 روز دیگر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد: ارائه مستندات کمک یک میلیاردی به سران فتنه

تيترروزنامه ها 

تذکر کتبی 170 نماینده مجلس به احمدی نژاد؛ فریاد بهارستان در گوش پاستور پیچید

در غیاب حضور کمرنگ ایران؛ اروپا حوزه های نفتی خزر را برای همسایه ها فعال می کند

به دنبال اعتراض طلافروشان صورت گرفت؛ توقف معاملات سکه در بازار

تيترروزنامه ها

رهبر انقلاب: باید با جوانان رفیق بود و حرف و سخن آنان را شنید

تغییر خطوط اتوبوسرانی مشهد، ویراژ روی اعصاب مردم

فرزین: اصلاح قیمت ها به زودی آغاز می شود

تيترروزنامه ها 

به دنبال التهاب در بازار طلا و ارز صادر شد؛ دستور حراج روزانه سکه طلا

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: اصلاح قیمت ها به زودی آغاز خواهد شد

دو معاون وزیر بازرگانی: اخذ مالیات جدید قطعی است کوتاه نمی آییم

تيتر روزنامه ها

رهبر معظم انقلاب: شنیدن سخن جوانان و شبهه زدایی وظیفه ائمه جمعه است

شیمون پرز: اسرائیل در حال نابود شدن است

نخستین محموله بنزین ایران صادر شد

تيتر روزنامه

رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور: باید راه را برای حضور جوانان در عرصه های مختلف باز کرد

معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده است

همزمان با آغاز سال تحصیلی؛ تعداد مسافران اتوبوسرانی 30 درصد افزایش یافت

فرهيختگان

رهبر معظم انقلاب: جوانان کشور مهمترین هدف دشمن هستند

رئیس مجلس در دیدار با ائمه جمعه: طرح برخی مسائل در جامعه از ریشه غلط است

سخنگوی وزارت خارجه: درباره اس-300 بر اساس قرارداد عمل می کنیم

شرق

170 نماینده به احمدی نژاد تذکر کتبی دادند؛ دفاع از مجلس

اظهارات وزیر اطلاعات درباره همایش ایرانیان خارج از کشور: نقاط مثبت همایش بر نقاط ضعفش می چربد

دلار 1300 تومان، سکه 335 هزار تومان

حمايت

تاکید رهبر معظم انقلاب بر ارتباط صمیمی ائمه جمعه با جوانان

اعلام جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون ارشد 89

نخستین محموله بنزین ایران صادر شدادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

 

کریمی البته قبل از اخراجش توسط مدیریت وقت باشگاه در اقدامی خود سرانه و عجیب برای کلیه اعضای تیم لباس« مجید» تهیه کرده و در تمرین به بازیکنان داده بود که این اقدام با ممانعت مسوولان باشگاه مواجه و متعاقب آن درگیری های رخ داده بین او وآجورلو شده بود.

 

گل -شاید تغییر برند لباس در طول فصل برای بعضی از تیم های لیگ برتری بر خلاف تمام دنیا موضوعی عاده و پیش پا افتاده با شد اما تعویض البسه یک تیم در 8 هفته و برای سه بار اتفاقی یگانه است که تنها در فوتبال ایران و باشگاه استیل آذین می افتد.


استیل آذین فصل را با لباس های نه چندان با کیفیت «شکاری» آغاز کرد ودر 4 بازی نخست با این برند با سابقه ایرانی به میدان رفت اما اعتراض بازیکنان و در راس آنها علی کریمی که به کیفیت این لباس ها ایراد می گرفتند البسه خارجی به باشگاه تهرانی رسید و استیل آذین در قزوین و مقابل پیکان با لباس های« آمبرو» به میدان رفت.


این اتفاق البته بعد از بلوایی که علی کریمی در استیل آذین بر پا کرده بود رخ داد هر چند گفته می شود دلیل اصلی شلوغ کاری های کریمی همین موضوع لباس ها بوده ومسائل دیگر همه بعد از طرح موضوع گلایه از لباس های بی کیفیت تیم علنی شده است. بعد از تغییر برند لباس های استیل، حسین هدایتی مالک این باشگاه با افتخار از خرید لباس های تیم ملی انگلیس (البته منظور او لباسهایی با برند لباس تیم ملی انگلیس بود) به رقابت ها ادامه می دهد و ااین باشگاه برای تهیه لباس با کیفیت مشکلی ندارد.


پس از این اتفاق و به محض بازگشت علی کریمی به تمرینات در همان روزی که آقای جادوگر بعد از چند روز استراحت به تمرین برگشت ، استیل با کاور های «مجید» تمرین کرد تا شایعات قبلی مبنی بر اینکه کریمی می خواهد لباس های تیم را بر اساس سلیقه خود تامین کرده و از تولیدی دوست نزدیکش مجید ساعدی فر، فیزیو تراپ سابق تیم ملی و مدیر شرکت مجید استفاده کند ،تقویت کرد.استیل آذین اما در سه بازی مقابل پیکان،مس و تراکتور سازی با لباس های آمبرو به میدان رفت و به نظر می رسید غائله لباس ها ختم شده است.


اما داستان به همین جا ختم نشد و زمانی که استیل آذین در قم با لباس های مجید وارد میدان مسابقه شد همه به این نکته رسیدند که جای پای کریمی در استیل آذین حسلبی سفت شده و او به تنهایی در استیل آذین همه کار می کند.


کریمی البته قبل از اخراجش توسط مدیریت وقت باشگاه در اقدامی خود سرانه و عجیب برای کلیه اعضای تیم لباس« مجید» تهیه کرده و در تمرین به بازیکنان داده بود که این اقدام با ممانعت مسوولان باشگاه مواجه و متعاقب آن درگیری های رخ داده بین او وآجورلو شده بود.


جالب اینجاست که کریمی در زمان حضورش در پرسپولیس نیز عملی مشابه این اقدام را انجام داده و در اولین روز های سال 1388 در تمرینات پرسپولیس بنا به خواسته خود لباس های مجید را برای کلیه اعضای تیم تهیه کرده و چند نوبت هم به کیفیت لباسهای برند آلمانی آل اشپورت اعتراض کرده بود!.../گلادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

 

 

قلب بادامی

 

 

مواد لازم برای تهیه 60 " قلب "

 

 

کره
250 گرم
پودر قند
100گرم
زرده تخم مرغ
2عدد
بادام چرخ کرده
100گرم
آرد 350گرم بادام پوست گرفته 60عدد

 

 

طرز تهیه:

 

پودر قند یکدست را داخل ظرف می ریزیم، یک زرده تخم مرغ و کره را به آن می افزاییم و با همزن می زنیم، بادام چرخ کرده را به این صورت تهیه می کنیم که بادامها را درآب خیسانده و پس ازچند ساعت از آب می گیریم، پوست آنها را می کنیم و در آسیاب له می کنیم. ب

 

ادام چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم. آرد را الک، به مخلوطمان اضافه کرده و به سرعت چنگ می زنیم تا یک خمیرتقریباً سفت به دست آید. آن را گلوله کرده در یک کاغذ آلومینیومی یا روحی می پیچیم و 2 ساعت در یخچال قرار می دهیم.

 

فر را از نیم ساعت قبل روی درجه200 درجه سانتی گراد می گذاریم. در یک سینی آرد می پاشیم، خمیر را روی آن کاملاً پهن می کنیم تا نازک شود قلب ها را با قالب در می آوریم(اگر قالب نداشتید، الگوی یک قلب را روی کاغذ بکشید و با چاقو قلب ها را در آورید)، زرده تخم مرغ دیگر را زده و روی قلب ها می مالیم سپس بادامها را روی آنها می گذاریم و در طبقه وسط10تا12دقیقه می گذاریم تا بپزد. پس از پختن کمی صبرمی کنیم تا ولرم شود، سپس با کارد پهنی آنرا از سینی جدا کرده و می گذاریم خنک شود.

 

هفته آینده نکاتی درباره تهیه کیک وروش تهیه یک کیک ساده برای چای عصرانه را بیان خواهیم کرد.

 

 

نکات تغذیهای درباره " قلب بادامی"

 

هر قلب بادامی دارای 80 کالری است وبه دلیل داشتن بادام دارای املاح مفیدی برای بدن است.

 

اگر برنامه حفظ وزن دارید یک عدد از آن را با چای میل کنید و اگر برنامه افزایش وزن دارید 2 از آن راعدد میل کنید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

متن عربی حکمت نهج البلاغه

وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: لا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحانَهُ إِلّا مَنْ ‏لا ‏يُصانِعُ‏، وَ لا ‏يُضارِعُ‏، وَ لا ‏يَتَّبِعُ‏ ‏الْمَطامِعَ‏.

ترجمه فارسی حکمت نهج البلاغه

ترجمه دشتی

و درود خدا بر او فرمود: فرمان خدا را برپا ندارد جز آن کس که در اجراي حق مدارا نکند، سازشکار نباشد، و پيرو آرزوها نگردد.

ترجمه فیض الاسلام

امام عليه‏السلام (درباره اجراء کننده حکم) فرموده است: حکم و فرمان خداوند سبحان را اجراء نمي‏کند مگر کسي که (با آنکه مي‏خواهد حکم خدا را درباره‏اش اجرا نمايد) مداراه و همراهي نکند (يا از او رشوه نستاند) و (با او) فروتني ننمايد، و در پي طمعها و آزها نرود.

ترجمه سید جعفر شهیدی

(و فرمود:) فرمان خدا را برپا ندارد جز کسي که در حق مدارا نکند و خود را خوار نسازد و پي طمعها نتازد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

متن عربی حکمت نهج البلاغه وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ‏أَلْمَرْأَةُ ‏عَقْرَبٌ‏ ‏‏حُلْوَةُ‏ ‏‏اللَّسْبَةِ‏. ترجمه فارسی حکمت نهج البلاغه

ترجمه دشتی

و درود خدا بر او فرمود: نيش زن شيرين است.

ترجمه فیض الاسلام


امام عليه‏السلام (در نکوهش زن) فرموده است: زن (چون) کژدم (آزار رساننده) است که شيرين است گزيدن (آميزش با) او.

ترجمه سید جعفر شهیدی

(و فرمود:) زن کژدمي است، گزيدنش شيرين.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

ترجمه فارسی نهج البلاغه به معاويه
پاسخ تهديدات نظامي معاويه
پس از ياد خدا و درود! چنانکه يادآور شدي، ما و شما دوست بوديم و هم خويشاوند، اما ديروز ميان ما و شما بدان جهت جدايي افتاد که ما ايمان آورديم و شما کافر شديد، و امروز ما در اسلام استوار مانديم و شما آزمايش گرديديد، اسلام‏آوردگان شما با ناخشنودي، آن هم زماني به اسلام روي آوردند که بزرگان عرب تسليم رسول خدا (ص) شدند، و در گروه او قرار گرفتند. در نامه‏ات نوشتي که طلحه و زبير را کشته، و عايشه را تبعيد کرده‏ام، و در کوفه و بصره منزل گزيدم، اين امور ربطي به تو ندارد، و لازم نيست از تو عذر بخواهم. و نوشتي که با گروهي از مهاجران و انصار به نبرد من مي‏آيي، هجرت از روزي که برادرت (يزيد) در فتح مکه اسير شد پايان يافت، پس اگر در ملاقات با من شتاب داري، دست نگهدار، زيرا اگر من به ديدار تو بيايم سزاوارتر است، که خدا مرا به سوي تو فرستاده تا از تو انتقام گيرم، و اگر تو با من ديدار کني چنان است که شاعر اسدي گفت: (تندباد تابستاني سخت مي‏وزد و آنها را با سنگ ريزه‏ها، و در ميان غبار و تخته سنگها، درهم مي‏کوبد.)
يادآوري سوابق نظامي در پيروزيها
و در نزد من همان شمشيري است که در جنگ بدر بر پيکر جد و دايي و برادرت زدم. به خدا سوگند! مي‏دانم تو مردي بي‏خرد و دل‏تاريک هستي، بهتر است درباره تو گفته شود از نردباني بالا رفته‏اي که تو را به پرتگاه خطرناکي کشانده، و سودي براي تو نداشته، زيانبار است، زيرا تو غير گمشده خود را مي‏جويي، و غير گله خود را مي‏چراني. منصبي را مي‏خواهي که سزاوار آن نبوده، و در شان تو نيست، چقدر گفتار تو با کردارت فاصله دارد؟ چقدر به عموها و دايي‏هايت شباهت داري، شقاوت و آرزوي باطل آنها را به انکار نبوت محمد (ص) واداشت، و چنانکه مي‏داني در گورهاي خود غلطيدند، نه برابر مرگ توانستند دفاع کنند، و نه آنگونه که سزاوار بود از حريمي حمايت، و نه در برابر زخم شمشيرها خود را حفظ کردند، که شمشيرها در ميدان جنگ فراوان، و سستي در برابر آن شايسته نيست. تو درباره کشندگان عثمان فراوان حرف زدي، ابتدا چون ديگر مسلمانان با من بيعت کن، سپس درباره آنان از من داوري بطلب، که شما و مسلمانان را به پذيرفتن دستورات قرآن وا دارم، اما آنچه را که تو مي‏خواهي، چنان است که به هنگام گرفتن کودک از شير، او را بفريبند، سلام بر آنان که سزاوار سلامند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کِتابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) إِلى ‏مُعاوِيَةَ جَواباً عَنْ کِتابِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا کُنَّا نَحْنُ وَ أَنْتُمْ عَلى ما ذَکَرْتَ مِنَ الْأُلْفَةِ وَ الْجَماعَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَنا وَ بَيْنَکُمْ أَمْسِ أَنَّا امَنَّا وَ کَفَرْتُمْ، وَ الْيَوْمَ أَنَّا اسْتَقَمْنا وَ فُتِنْتُمْ، وَ مآ أَسْلَمَ مُسْلِمُکُمْ إِلّا ‏کُرْهاً، وَ بَعْدَ أَنْ کانَ ‏أَنفُ‏ ‏الْإِسْلامِ‏ کُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- ‏حِزْباً. وَ ذَکَرْتَ أَنِّى قَتَلْتُ ‏طَلْحَةَ وَ ‏الزُّبَيْرَ، وَ ‏شَرَّدْتُ‏ ‏بِعائِشَةَ، وَ نَزَلْتُ بَيْنَ ‏الْمِصْرَيْنِ‏! وَ ذلِکَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلا عَلَيْکَ، وَ لَا الْعُذْرُ فِيهِ إِلَيْکَ. وَ ذَکَرْتَ أَنَّکَ زائِرِى فِى الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ، وَ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوکَ، فَإِنْ کانَ فِيکَ عَجَلٌ ‏فَاسْتَرْفِهْ‏، فَإِنِّى إِنْ أَزُرْکَ فَذلِکَ جَدِيرٌ أَنْ يَکُونَ اللَّهُ إِنَّما بَعَثَنِى إِلَيْکَ لِلنِّقْمَةِ مِنْکَ، وَ إِن تَزُرْنِى فَکَما قالَ أَخُو بَنِى‏أَسَدٍ: ‏مُسْتَقْبِلِينَ‏ ‏رِياحَ‏ ‏الصَّيْفِ‏ ‏تَضْرِبُهُمْ‏ ‏بِحاصِبٍ‏ بَيْنَ ‏أَغْوارٍ وَ ‏جُلْمُودٍ. وَ عِنْدِى السَّيْفُ الَّذِى ‏أَعْضَضْتُهُ‏ ‏بِجَدِّکَ‏ وَ خالِکَ وَ أَخِيکَ فِى مَقامٍ واحِدٍ، وَ إِنَّکَ- وَ اللَّهِ- ما عَلِمْتُ ‏الْأَغْلَفُ‏ ‏الْقَلْبِ‏، ‏الْمُقارِبُ‏ ‏الْعَقْلِ‏، وَ الْأَوْلى أَنْ يُقالَ لَکَ: إِنَّکَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَکَ مَطْلَعَ سَوْءٍ عَلَيْکَ لا لَکَ، لِأَنَّکَ نَشَدْتَ غَيْرَ ‏ضالَّتِکَ‏، وَ رَعَيْتَ غَيْرَ ‏سائِمَتِکَ‏، وَ طَلَبْتَ أَمْراً لَّسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ لا فِى مَعْدِنِهِ. فَما أَبْعَدَ قَوْلَکَ مِنْ فِعْلِکَ وَ قَرِيبٌ ما أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمامٍ وَ أَخْوالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّقاوَةُ، وَ تَمَنِّى الْباطِلِ عَلَى الْجُحودِ بِمُحَمَّدٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- ‏فُصُرِعُوا ‏مَصارِعَهُمْ‏ حَيْثُ عَلِمْتَ لَمْ يَدْفَعُوا عَظِيماً، وَ لَمْ يَمْنَعُوا حَرِيماً بِوَقْعِ سُيُوفٍ ما خَلا مِنْهَا ‏الْوَغى، وَ ‏لَمْ‏ ‏تُماشِهَا ‏الْهُوَيْنا. وَ قَدْ أَکْثَرْتَ فِى قَتَلَةِ ‏عُثْمانَ‏، فَادْخُلْ فِيما دَخَلَ فِيهِ النّاسُ، ثُمَّ حاکِمِ الْقَوْمَ إِلَىَّ أَحْمِلْکَ وَ إِيَّاهُمْ عَلى کِتابِ اللَّهِ تَعالى، وَ أَمّا ‏تِلْکَ‏ الَّتِى تُرِيدُ ‏فَإِنَّها ‏‏خُدْعَةُ‏ ‏الصَّبِىّ‏ ‏عَنِ‏ ‏اللَّبَنِ‏ ‏فِى‏ ‏أَوَّلِ‏ ‏‏الْفِصالِ‏‏، وَ السَّلامُ لِأَهْلِهِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

ترجمه فارسی نهج البلاغه تحريض مردم به جهاد
و از سخنان آن حضرت است مردم را فراهم آورد و براي جهاد برانگيخت، آنان لختي خاموش ماندند. پس فرمود شما را چه مي‏شود مگر گنگيد؟ گروهي گفتند: اي اميرمومنان، اگر تو به راه بيفتي با تو به راه مي‏افتيم. فرمود: شما را چه مي‏شود؟ که توفيق رستگاري ميابيد! و به راه انصاف عدل، هدايت مشويد. سزاوار است در اين هنگام من بيرون شوم؟ براي چنين کار مردي بايد که من او را بپسندم، مردي از شما دلير در کار جنگ آزموده و با تدبير. مرا نسزد که شهر و سپاه و بيت‏المال را بگذارم، و خراج زمين، و قضاوت مسلمانان، و نگريستن در حق طلبکاران را ناديده انگارم. آنگاه با دسته‏اي بيرون شوم، و به دنبال دسته‏اي به راه افتم، و چون تير نا تراشيده و سوفار نا نهاده که در تيردان تهي بود، از اين سو و آن سو غلطم. حالي که من قطب آسيايم، بر جاي ايستاده، و آسياسنگ به دورم در گردش افتاده. اگر از آن جدا شوم، مدار آن بلرزد و سنگ زيرين آسيا از جاي بگردد. به خدا که اين رايي خطاست،- و بيرون شدن من در چنين حال نه سزاست-. به خدا، اگر اميد شهادتم هنگام ديدار دشمن نبود و اي کاش برايم مقدر بود، پاي در رکاب مي‏نهادم و از جمع شما بيرون مي‏فتادم و شما را نمي‏ طلبيدم، چندانکه باد جنوب و شمال آيد- که مرا از ديدن شما ملال آيد-. سودي ندارد که شما در شمار بسياريد، مادام که دل با يکديگر نداريد. شما را به راه راست در آوردم، راهي که رونده آن هلاک نگردد جز آنکه خود هلاک خود خواهد. آن که بر پا ايستد به بهشت رود و آن که بلغزد به آتش درآيد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) وَ قَدْ جَمَعَ النّاسَ وَ حَضَّهُمْ عَلَى الْجِهادِ فَسَکَتُوا مَلِيّاً فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ما بالُکُمْ أَمُخرَسُونَ أَنْتُمْ؟ فَقالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِرْنا مَعَکَ. فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ‏ما ‏بالُکُمْ‏ لا ‏سُدِّدْتُمْ‏ لِرُشْدٍ، وَ لا هُدِيتُمْ لِقَصْدٍ، أَفِى مِثْلِ هذا ‏يَنْبَغِى‏ ‏لِى‏ ‏أَنْ‏ ‏أَخْرُجَ‏؟ إِنَّما يَخرُجُ فِى مِثْلِ هذا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضاهُ ‏مِنْ‏ ‏شُجْعانِکُمْ‏ وَ ذَوِى بَأْسِکُمْ، وَ لا يَنْبَغِى لِى أَنْ أَدَعَ الْجُنْدَ وَ الْمِصْرَ وَ بَيْتَ الْمالِ وَ جِبايَةَ الْأَرْضِ وَ الْقَضاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّظَرَ فِى حُقُوقِ الْمُطالِبِينَ، ثُمَّ أَخْرُجَ فِى کَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخرى، أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ ‏الْقِدْحِ‏ فِى ‏الْجَفِيرِ الْفارِغِ، وَ إِنَّما أَنَا قُطْبُ الرَّحى: تَدُورُ عَلَىَّ وَ أَنَا بِمَکانِى، فَإِذا فارَقْتُهُ اسْتَحارَ مَدارُها، وَ اضْطَرَبَ ‏‏ثُفالُها‏، هذا -لَعَمْرُ اللَّهِ- الرَّأْىُ السَّوْءُ، وَ اللَّهِ لَوْلا ‏رَجائِى‏ ‏الشَّهادَةَ ‏عِنْدَ ‏لِقائِىَ‏ ‏الْعَدُوَّ لَوْ قَدْ ‏حُمّ‏ لِى لِقاؤُهُ ‏لَقَرَّبْتُ‏ ‏رِکابِى‏، ثُمَّ ‏شَخَصْتُ‏ عَنْکُمْ، فَلا أَطْلُبُکُمْ مَا اختَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمالٌ ‏طَعّانِينَ‏ ‏عَيَّابِينَ‏ ‏حَيّادِينَ‏ ‏رَوّاغِينَ‏ ‏إِنَّهُ‏ ‏لا ‏‏غَناءَ‏ ‏فِى‏ ‏کَثْرَةِ ‏عَدَدِکُمْ‏ ‏مَعَ‏ ‏قِلَّةِ ‏اجْتِماعِ‏ ‏قُلُوبِکُمْ‏، ‏لَقَدْ ‏حَمَلْتُکُمْ‏ ‏عَلَى‏ ‏الطَّرِيقِ‏ ‏الْواضِحِ‏ ‏الَّتِى‏ ‏لا ‏يَهْلِکُ‏ ‏عَلَيْها ‏إِلّا ‏‏هالِکٌ‏‏، ‏مَنِ‏ ‏اسْتَقامَ‏ ‏فَإِلَى‏ ‏الْجَنَّةِ، ‏وَ ‏مَنْ‏ ‏زَلّ‏ ‏فَإِلَى‏ ‏النَّارِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |

ترجمه فارسی نهج البلاغه پس از پيروزي بر اصحاب جمل
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است، پس از فيروزي که خداوند در جنگ جمل نصيب آن حضرت فرمود يکي از ياران آن جناب گفت: دوست داشتم برادر من فلان با ما، در اين کارزار حاضر بود تا مي‏ديد چگونه خداوند تو را بر دشمنانت فيروزي عطاء نموده، حضرت فرمود آيا ميل و محبت برادر تو با ما است، گفت آري، فرمود او هم در اين جنگ با ما بوده. و (از دوستداران ما حتي) کسانيکه در صلب مردها و رحم زنها هستند (مانند آنستکه) در سپاهيان ما بهمراهي ما حاضر بوده‏اند، زود است که روزگار ايشانرا مانند خونيکه از بيني انسان ناگهان بيرون آيد بوجود آورده ظاهر گرداند، و بسبب (خدمات و ترويج) ايشان ايمان قوت گيرد (و دشمنان ما، در دست آنان مغلوب شوند). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) لَمَّا ‏أَظْفَرَهُ‏ ‏اللَّهُ‏ بِأَصْحابِ الْجَمَلِ وَ قَدْ قالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ أَخِى فُلاناً کانَ شاهِدَنا لِيَرى ما نَصَرَکَ اللَّهُ بِهِ عَلى أَعْدائِکَ فَقالَ ‏لَهُ‏ ‏عَلَيْهِ‏ ‏السَّلامُ‏: ‏أَهَوى ‏أَخِيکَ‏ مَعَنا؟ فَقالَ نَعَمْ، قالَ فَقَدْ شَهِدَنا: وَ لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْکَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ، ‏‏سَيَرْعَفُ‏‏ ‏‏بِهِمُ‏‏ ‏‏الزَّمانُ‏‏، وَ يَقْوى بِهِمُ الْإِيمانُ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.