فارس:‌ رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: در حالي كه براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره بخش كشاورزي و آب 65 هزار ميليارد تومان مورد نياز است اما در عمل سالي 2 تا 3 هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص مي‌يابد.

عباس رجايي افزود: اختصاص بودجه اندك به بخش كشاورزي نتيجه مناسبي ندارد، در 30 سال گذشته بودجه دولت در مجلس حداكثر 3 تا 5 درصد تغيير مي‌كند، مجلس نيز نمي‌تواند رقم قابل‌توجهي به ارقام لا‌يحه دولت بيفزايد بنابراين پروژه‌هاي بخش كشاورزي و آب به صورت تاريخي با كمبود اعتبار مواجه مي‌شوند. ‌
وي افزود: اتفاق ويژه‌اي براي تحول در سرمايه‌گذاري و اعتبارات تملك دارايي بخش كشاورزي مشاهده نشده و پروژه‌هاي نيمه تمام معمولا‌ به سال‌هاي بعد منتقل مي‌شوند. ‌

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس افزود: بر اساس گزارش سازمان هواشناسي تاكنون فضاي مناسبي از جهت جبران خشكسالي سال گذشته مشاهده نشده و با توجه به افت مجدد سفره‌هاي آب زيرزميني، پيش‌بيني مي‌شود كشاورزان در سال آينده با مشكل كم آبي روبه‌رو شوند. ‌

وي در مورد خسارت خشكسالي گفت: طبق برآوردهاي مجلس، حدود 12 هزار ميليارد تومان خسارت به بخش كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي وارد شده كه از اين ميزان 4 هزار ميليارد تومان خسارت سرمازدگي در زمستان سال گذشته و 8 هزار ميليارد تومان نيز خسارت خشكسالي بعد از سرما در سال 87 مشاهده شده است. ‌

رجايي افزود: در لا‌يحه تقديمي دولت به مجلس 2 هزار ميليارد تومان براي جبران خشكسالي در نظر گرفته بودند كه با پيشنهاد كميسيون كشاورزي 500 ميليارد تومان به اين رقم افزوده شد و به دو هزار و 500 ميليارد تومان رسيد اما براي اينكه اين اعتبار در بخش كشاورزي و آب اختصاص يابد، پيشنهاد كميسيون كشاورزي اين بود كه موارد هزينه از جانب دولت تعريف شود. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي افزود: از اين رقم 400 ميليارد تومان براي آب آشاميدني مناطق شهري، روستايي و عشايري، 800 ميليارد تومان براي تامين يارانه نهاده‌هاي كشاورزي اعم از خوراك دام و طيور و ساير نهاده‌هاي كشاورزي و حدود 600 ميليارد تومان براي تامين سود و كارمزد بانكي تسهيلا‌ت بهره‌برداران كشاورزي كه دچار خسارت سرما و خشكسالي شده بودند، به مدت يك‌سال اختصاص يافت. ‌

وي افزود: همچنين 200 ميليارد تومان براي كمك به صندوق بيمه محصولا‌ت كشاورزي براي جبران خسارت وارده به كشاورزان تحت پوشش اختصاص يافت. ‌ رجايي بيان داشت: 200 ميليارد تومان نيز براي كشاورزان فاقد پوشش بيمه‌اي، 300 ميليارد تومان براي توسعه آبياري تحت فشار و افزايش راندمان آب در نظر گرفته شد. ‌

وي افزود: عملكرد دولت در بخش بودجه خشكسالي نشان مي‌دهد، تقريبا تمام اعتبار اختصاص‌يافته در جايگاه خود به كار گرفته شده اما عمق و حجم خسارت بالا‌ بوده و حجم خسارات در مقايسه با دو هزار و 500 ميليارد تومان رقم بالا‌يي به شمار مي‌رود. ‌

وي افزود: از 2 هزار و 500 ميليارد تومان، 2 هزار و 100 ميليارد تومان براي بخش كشاورزي و 400 ميليارد تومان نيز براي اجراي شبكه‌هاي آبياري به وزارت نيرو اختصاص يافته است. ‌ نماينده اراك گفت: اختصاص 200 ميليارد تومان براي كشاورزان داراي بيمه نيز عدد ناچيزي است. ‌
 
رجايي در مورد طرح تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي گفت: كارشناسان اين هيات در حال كار هستند كه گزارش كار را 6 ماهه به كميسيون ارائه خواهند داد و هم‌اكنون در مرحله جمع‌بندي اطلا‌عات و تحليل داده‌ها قرار دارند. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي گفت: هنوز نمي‌توان اظهار نظر دقيقي در مورد اين هيات تحقيق و تفحص ارائه كرد، زيرا گزارش مستندي دريافت نكرده‌ام اما گزارش‌هاي زيادي از تخلفات رسيده كه بعضا ديوان محاسبات هم روي برخي از اشكالا‌ت صحه گذاشته است. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي در مورد تحقيق و تفحص از صندوق بيمه كشاورزي گفت: موضوع منتفي شده و مربوط به دوره قبل مجلس بوده است. ‌

رجايي در مورد طرح استيضاح اسكندري، وزير جهاد كشاورزي، گفت: بخش كشاورزي داراي نارسايي فراواني است كه كسي نمي‌تواند منكر آن شود اما همه موضوع‌ها را در شرايط ويژه‌اي بايد ديد. ‌

رجايي افزود: در عين حال وزير جهاد كشاورزي برخي قول‌هايي داده است كه قابل خدشه است و برخي آمارها توسط رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه برخي افراد غيرمسوول اعلا‌م مي‌كنند با آمارهاي رسمي كشور مغايرت دارد. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي افزود متاسفانه برخي از همكاران به آمارهايي استناد مي‌كنند كه دقيق نبوده و از مرجع رسمي اعلا‌م نشده است. ‌ وي افزود: برخي سوالا‌ت نمايندگان در زمينه استيضاح قابل بررسي است و به صورت طرفيني بحث و بررسي مي‌شود. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي گفت: در توافق صورت‌گرفته مقرر شد، جلسات مستمري بين استيضاح‌كنندگان و هياتي از مجلس و وزارت جهاد كشاورزي اين سوالا‌ت مطرح شده و اطلا‌عات بازبيني و بازنگري شود كه در صورت مغايرت قابل توجه استيضاح دوباره به صحن علني مجلس گزارش شود. ‌

رجايي در مورد واردات سيب درختي گفت: بر اساس آمار گمرك در 7 ماه سال جاري 101 هزار و 600 تن سيب درختي به ارزش 40 ميليون و 240 هزار دلا‌ر صادر شده كه در همين مدت به صورت متقابل 3 هزار تن به ارزش يك ميليون و 302 هزار دلا‌ر واردات سيب درختي انجام شده است، بنابراين مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد، واردات رقم قابل توجهي نيست. ‌

رئيس كميسيون كشاورزي در مورد مركبات اظهار داشت: در 7 ماه اول سال جاري حدود 3 هزار و 750 تن صادرات مركبات به ارزش 2 ميليون و 83 هزار دلا‌ر انجام شده كه در مقابل 65 هزار تن مركبات به ارزش 25 ميليون دلا‌ر وارد كشور شده است. ‌

وي افزود: همچنين سيب‌زميني در 7 ماه اول 28 هزار تن به ارزش 8 ميليون و 200 هزار دلا‌ر وارد شده و در عوض 167 هزار تن سيب‌زميني به ارزش 40 ميليون دلا‌ر صادر شده است. ‌ وي گفت: در محصول انگور و كشمش در مدت ياد شده 50 هزار تن به ارزش 70 ميليون دلا‌ر صادرات شده كه در مقابل 590 تن به ارزش 382 هزار دلا‌ر واردات داشته‌ايم؛ همچنين كيوي به وزن 11 هزار و 500 تن به ارزش 5 ميليون و 800 هزار دلا‌ر وارد شده است. ‌

رجايي افزود: گرچه شخصا در مورد واردات ميوه‌هاي داراي مزيت نسبي مخالف هستم اما اعتقاد دارم نبايد موارد اتفاق افتاده باعث برهم زدن تعادل بازار شود، در ضمن نبايد تنظيم بازار ميوه براي شب عيد را نيز فراموش كرد كه بحث حمايت از مصرف‌كننده نيز در اين ميان مطرح است. ‌

نماينده اراك گفت: با توجه به سرمازدگي و از بين رفتن باغهاي مركبات در سال گذشته نبايد مردم دچار كمبود ميوه براي شب عيد شوند. ‌

 تاريخ : | | نویسنده : mshhamedan |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.